Test 6

Otázka 1 z 27

Motorovým vozidlom sa rozumie

a) koľajové a nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom

b) nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou mechanického alebo elektrického motorového vozíka pre zdravotne postihnuté osoby a trolejbus

c) vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou motocykla; traktora a motorového ručného vozíka