Test 7

Otázka 1 z 27

Nemotorovým vozidlom sa rozumie

a) prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily s výnimkou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím

b) vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily, električka a trolejbus

c) aj motorové vozidlo, ktorého pohotovostná hmotnosť nepresahuje 400 kg