Test 8

Otázka 1 z 27

Neobmedzením sa rozumie povinnosť

a) spolujazdca nerozptyľovať pozornosť vodiča hlasitým hovorom, telefonovaním, pitím nápojov alebo inou obdobnou činnosťou

b) účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal

c) vodiča za žiadnych okolností nevyrušovať vodiča predchádzaného vozidla dávaním zvukového výstražného znamenia alebo svetelného výstražného znamenia