Test 11

Otázka 1 z 27

Hranicou križovatky sa rozumie

a) kolmica na os vozovky vedená stredom priechodu pre chodcov

b) kolmica na os vozovky vo vzdialenosti desať metrov od miesta, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky

c) miesto vyznačené príslušnou vodorovnou dopravnou značkou; kde takáto vodorovná dopravná značka nie je, hranicu križovatky tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky