Test 22

Otázka 1 z 27

Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

a) pohonič záprahového vozidla a osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 150 cm

b) vodič každého nemotorového vozidla, ktoré sa pohybuje rýchlosťou menšou ako 30 km/h

c) osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm