Test 23

Otázka 1 z 27

Zastavením sa rozumie

a) uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie a vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu

b) uvedenie vozidla do pokoja na čas presahujúci 5 minút

c) prerušenie jazdy pre poruchu na vozidle, pre ktorú sa toto vozidlo stalo nepojazdným