Test 30

Otázka 1 z 27

Neohrozením sa rozumie povinnosť vodiča

a) počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo nijaké nebezpečenstvo

b) počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nijako neprekážal

c) neobchádzať ani nepredchádzať vozidlo prepravujúce nebezpečné veci a jazdiť za takýmto vozidlom vo vzdialenosti najmenej 50 m